कुलवृत्तांतासाठी काम केलेल्यांची नावे.

  • गोपाळ बाळकृष्ण मेहेंदळे.
  • मधुकर मेहेंदळे.
  • वैजनाथ मेहेंदळे.
  • महादेव मेहेंदळे.
  • सदाशिव मेहेंदळे.
  • भगवान भिकाजी मेहेंदळे.

कुलदैवत.

विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करुन ज्यांनी इतिहास घडविला त्या गतकालीन कर्तबगार कुलबंधू-भगिनींना हा कुलवृत्तांत कृतज्ञतापूर्वक समार्पित

उपयुक्त संकेतस्थळे

संपर्क

लवकरच
आपल्या
भेटीला

About Us

विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी
करुन ज्यांनी इतिहास घडविला त्या गतकालीन कर्तबगार कुलबंधू-भगिनींना.

हा कुलवृत्तांत कृतज्ञतापूर्वक समार्पित.